Regulamin bloga

Regulamin bloga “Jak wygrać z bankiem” dostępnego pod adresem: www.jakwygraczbankiem.pl

1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:
Właścicielem strony internetowej www.jakwygraczbankiem.pl oraz administratorem danych osobowych jest Kamil Dyrtkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dyrtkowski Kamil Finanse, z siedzibą w Poznaniu, 60-204, przy ul. Górki 9a/12, NIP 6681902556, REGON: 368093858 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.jakwygraczbankiem.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny
5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna na stronie www.jakwygraczbankiem.pl.